Privacybeleid

Gebruik van mijn diensten

Als je een bestelling doet via mijn website, vraag ik je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens gebruik ik om mijn diensten uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers.

Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons stuurt, is het mogelijk dat we deze berichten bewaren. Soms vraag ik, je naar persoonlijke gegevens die voor de betreffende situatie relevant zijn. Zo kan ik jouw vragen en verzoeken beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server.

We bewaren de gegevens zolang als naar de aard van de gegevens nodig is voor een volledige beantwoording of afhandeling.

Een overzicht van de gebruikte cookies

Hieronder beschrijven ik welke cookies MIEZE plaatst en van welke third-party cookies gebruik wordt gemaakt.

Functionele cookies

Kernfuncties: Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen niet worden gebruikt.

Sociale knoppen: Op mijn website staan knoppen om pagina’s te kunnen promoten of te delen via Facebook, LinkedIn of Twitter. Deze knoppen met stukjes code zijn van de sociale media zelf en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat je ingelogd bent zodat je niet iedere keer opnieuw hoeft in te loggen op jouw social media account zodra je iets wilt delen. Om te zien wat zij met persoonsgegevens doen kun je de privacyverklaringen van Facebook, LinkedIn en Twitter inzien.

Doeleinden

Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden beschreven in dit privacybeleid tenzij ik van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen. De doeleinden waarvoor ik de persoonsgegevens gebruiken zijn als volgt:

– Het bieden van service aan mijn klanten en website gebruikers.
– Het verwerken van bestellingen van klanten.
– Reageren op de service- of ondersteuningsverzoeken van klanten en website gebruikers.
– Voor het optimaliseren van mijn website of marketingdoeleinden.

Derden

De persoonsgegevens deel ik alleen met derden op de manier zoals nadrukkelijk omschreven in mijn overeenkomsten met klanten en in dit privacybeleid. MIEZE kan in bijzondere gevallen persoonlijke informatie delen met bedrijven die mij helpen bij het leveren van mijn diensten. Deze bedrijven zijn gemachtigd om jouw persoonlijke informatie alleen te gebruiken om diensten voor jou of mij te leveren en dan alleen voor die doeleinden waarvoor de persoonlijke informatie werd verzameld. In het geval van partners die je zelf rechtstreeks contracteert, geldt het privacybeleid van die partners. Ik ben niet verantwoordelijk voor enig handelen of nalaten van deze partners.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is opgesteld aan de hand van de mogelijkheden op mijn website. Eventuele veranderingen of aanpassingen op de website kunnen leiden tot een verandering van deze privacyverklaring. We adviseren je daarom deze privacyverklaring regelmatig door te lezen.

Inzien en aanpassen van persoonsgegevens

Je hebt het recht om mij te vragen welke persoonsgegevens ik van jou heb opgeslagen. Wanneer je vindt dat deze persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kun je mij verzoeken je persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Verzoeken om aanpassingen kun je indienen via beheer@mieze.nl en zal ik zo spoedig mogelijk behandelen.

Ook heb je het recht om deze gegevens over te dragen naar een andere verwerking verantwoordelijke.

Keuzes voor persoonsgegevens

Ik biedt alle bezoekers de mogelijkheid tot het veranderen of verwijderen van alle persoonlijke gegevens die tot nu toe aan mij verstrekt zijn.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als je jouw gegevens aan wilt passen of jezelf uit onze bestanden wilt laten halen, kun je mij mailen via beheer@mieze.nl

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt jouw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies uitgesteld staan in jouw browser.

Vragen en feedback

Ik controleer regelmatig of mijn website nog steeds aan dit privacybeleid voldoet. Als je vragen over dit privacybeleid hebt, kun je contact opnemen via beheer@mieze.nl

Toepasselijk recht

Op de website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde of in verband met de website en disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

MIEZE – 1 December 2018